Người xưa có câu Cách tặng quà quý hơn quà tặng. Văn hóa tặng quà đã trở nên khá phổ biến vào mỗi dịp lễ, tết, giáng sinh. Tặng quà quan trọng là đúng dịp, đúng thời điểm. Tặng quà cốt cũng để thể hiện cái thành ý lớn lao dành cho người được nhận […]